Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

9775 3b68
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialottee lottee
karuzelaaa
6003 e026
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
6461 2076
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianattaly nattaly
karuzelaaa
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
karuzelaaa
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 vianattaly nattaly
karuzelaaa
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianattaly nattaly
karuzelaaa
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Reposted fromchloestephenson chloestephenson vianattaly nattaly
karuzelaaa
7728 387d
karuzelaaa
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viathenatuss thenatuss

March 27 2017

karuzelaaa
1207 7f24 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianattaly nattaly
karuzelaaa
0528 6f18
Reposted fromscorpix scorpix vianattaly nattaly
karuzelaaa
4846 6909
Magda Dunaj
Reposted fromfiligranova filigranova vianattaly nattaly
karuzelaaa
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianattaly nattaly

March 21 2017

karuzelaaa
1459 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
Reposted fromjasminum jasminum viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
2761 c755
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
9367 79cd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski

March 15 2017

karuzelaaa
6051 4161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl