Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

karuzelaaa
1207 7f24 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianattaly nattaly
karuzelaaa
0528 6f18
Reposted fromscorpix scorpix vianattaly nattaly
karuzelaaa
4846 6909
Magda Dunaj
Reposted fromfiligranova filigranova vianattaly nattaly
karuzelaaa
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianattaly nattaly

March 21 2017

karuzelaaa
1459 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
Reposted fromjasminum jasminum viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
2761 c755
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
9367 79cd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski

March 15 2017

karuzelaaa
6051 4161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretaliate retaliate

March 11 2017

karuzelaaa
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialottee lottee
karuzelaaa
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko

April 05 2015

karuzelaaa
8048 4cf2 500
Reposted fromdranger dranger vialenka024 lenka024

February 20 2015

karuzelaaa
8319 32d8
Reposted fromkarahippie karahippie viaCryMeARiver CryMeARiver
7308 0b9f 500
Reposted fromprolove prolove viaCryMeARiver CryMeARiver
1725 fdce
Reposted fromblutelf blutelf viathenatuss thenatuss

February 19 2015

karuzelaaa
4147 2b5e
Reposted fromjustMeee justMeee viaCryMeARiver CryMeARiver
karuzelaaa
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaCryMeARiver CryMeARiver
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl