Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

karuzelaaa
5147 d829
karuzelaaa
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viathenatuss thenatuss

July 04 2017

karuzelaaa
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
7873 312a

hiniceday:

tak!

Reposted fromimmortal-a immortal-a viafashionette fashionette
karuzelaaa

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viathenatuss thenatuss

July 01 2017

karuzelaaa
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
karuzelaaa
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viafashionette fashionette
karuzelaaa
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viasurpriseme surpriseme

July 05 2017

karuzelaaa
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viathenatuss thenatuss

July 04 2017

karuzelaaa
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
7873 312a

hiniceday:

tak!

Reposted fromimmortal-a immortal-a viafashionette fashionette
karuzelaaa

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viathenatuss thenatuss

July 01 2017

karuzelaaa
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
karuzelaaa
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viafashionette fashionette
karuzelaaa
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viasurpriseme surpriseme
karuzelaaa
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl